top of page

ליווי לסגירת עסקת נדל"ן

 חוששים בתהליך מכירה ומו"מ של נכס נדל"ן?

הרבה לחץ סביב נושא זה גורם לנפילה של עסקה אפשרית

 אתם מוזמנים לליווי להאווירה מסיעת לסגירת עיסקה 

לייוי צמוד אנרגטית בכל שלבי העסקה. מגדיל משמעותית את אחוזי הסיגרה מוצלחת והכל  ברוגע ובריאות

שעת ליווי:300 ש"ח+רבע אחוז מהסגירה

Our Clients

bottom of page